Welfare

Důležitou součástí projektu je také péče o zvířata, která by měla splňovat požadavky na welfare zvířat tak, aby byla chována ve vyhovujících podmínkách v souladu s pravidly EU. Partnerské školy mohou vzájemně využít získané zkušenosti, studenti a žáci si osvojí nové metody.

The important part of the project is also animal treatment, which should observe animal welfare requirements so that animals could be bred in convinient conditions in accord with the EU rules. The partner schools can use the gained experience mutually and their pupils and students can learn new methods.