Jak to začalo

Přátelé z předchozího projektu z Norska, projekt na vybudování minimlékárny v naší škole a velká MYŠLENKA naší superkoordinátorky Radky, která neúnavně od roku 2000 podává každoročně alespoň jeden mezinárodní projekt.


POZNEJTE NÁŠ TÝM

Hlavní koordinátorka projektu zkušeně vypracovala již sedmnáctý projekt.Radmila

JANOUŠKOVÁ

HLAVNÍ KOORDINÁTOR

koordinace celého projektu

publicita projektu v tisku

příprava programu v ČR

závěrečná zpráva

archivace projektových materiálů a dokladů


Eva

FELCMANOVÁ

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE

Lenka

TEJKLOVÁ

METODIK

zpracování a tisk technologických listů

publicita projektu na webu

Jana

ŠENKÝŘOVÁ

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE